Sayfalar

1 Ocak 2008 Salı

ÖZGEÇMİŞ

İsim, Soyad : Mustafa Sönmez
Doğum Yeri, Tarihi : Van, 1955
Medeni Durumu : Evli
Çocuk : İki erkek çocuk
Diller : Türkçe, İngilizce
Adres : Beyodaları Sok. Bolu Apt. 4/6
Gümüşsuyu /İstanbul
Tel : 0212- 249 48 04 - 2923271
Fax : 0212- 252 46 27
GSM : 0532 323 35 70
e.mail : mustafasnmz@hotmail.com

EĞİTİM
Atatürk Lisesi Van 6 yıl 1965-1971
ODTÜ İdari İlim. Ankara 5 yıl 1973-1978


MESLEKİ GEÇMİŞ

• Tüm İktisatçılar Birliği -Ankara - 1 yıl - 1977-1978 - Genel Sekreter
• Yurt Ansiklopedisi - İstanbul - 2 yıl- 1980-1982 - Araştırmacı
• Nokta,E.Panorama - İstanbul - 7 yıl- 1983-90 - Editör-Yönetmen
• THY Skylife - İstanbul - 3 yıl - 1991-1993 -Yönetmen
• Kum Ajans Ltd. Şti. - İstanbul - 4 yıl - 1995 - Kurucu/Yönetici
• TOBB E. Forum - İstanbul - 5 yıl- 1995-2001 - Yayın Yönetmeni
• Nokta Dergisi -İstanbul -1 yıl - 2004 - Yayın Yönetmeni

Cumhuriyet - İstanbul - 2009 Nisan itibariyle Köşe yazarı


Ayrıca, GSÜ, konuk öğretim görevlisi (Kültür Endüstrisi ve Medyanın Ekonomi Politiği master programı dersi )

YAYINLARI

Devlet İşletmeleri ve Türkiye: TİB Yayınları, 1978
Türkiye Ekonomisinde Bunalım I: 24 Ocak Kararları ve Sonrası, Belge Yayınları, 1980
Türkiye Ekonomisinde Bunalım II: 12 Eylül'ün Ekonomi Politiği, Belge Yayınları, 1982
Özal Ekonomisi ve İşçi Hakları: Belge Yayınları, 1984
Türkiye'de Holdingler: Gözlem Yayıncılık, 1987. Arkadaş Yayınevi, 1990
Doğu Anadolu'nun Hikayesi: Ekonomik ve Sosyal Tarih: Arkadaş Yayınevi, 1990
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği: İletişim Yayınları, 1991.
100 Soruda Dışa Açılan Türkiye Kapitalizmi: Gerçek Yayınları, 1992
Grafiklerle İstanbul: Sosyal ve Ekonomik Atlas, İst. B.Belediyesi Yayını, 1994
İstanbul'un İki Yüzü: Arkadaş Yayınları, 1996.
Paranın Serüveni : İş Bankası/Tarih Vakfı, 75. Yıl Serisi, 1998
Bölgesel Eşitsizlik, Alan Yayıncılık, 1998
Gelir Uçurumu, OM Yayıncılık, 2001
100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma, İletişim Y. 2002
Filler ve Çimenler: Medya ve Finansta Doğan/Anti,Doğan Savaşı,İletişim Y., 2003
İşte Eseriniz:100 Göstergede Kuruluştan Çöküşe Türkiye Ekonomisi, İletişim Y. 2003
EBSO için Türkiye ve Ege Ekonomisinde Ekonomik Panorama, Düzenli Rapor..2002, 2003, 2004, 2005
Cumhuriyetin 80. Yılında Ege Bölgesinde Gelişme, EBSO Yayını, 2003
Kriz ve 2003 Ekonomisinin Analizi, Petrol-İş Yayını, 2004
IMF Politikaları,Petrol-İş Yayını, 2004
Türkiye Ekonomisinin 80 Yılı, İTO Yayını, 2004
Tarladan Borsaya Pamuk, İTKİB Yayını
Türkiye’nin Dış Ticaretinin Sektörel Analizi, EBSO Yayını,2004
Türkiye İhracatının İthalat Bağımlılığı, EBSO Yayını, 2005
Göstergelerle İstanbul, ASK Yayını, 2005
2001 Krizinden 2005’e Ege Ekonomisi, İzmir AOSB Yayını,2006
İzmir’in İstihdam ve Büyüme Sorunları,İzmir AOSB Yayını, 2007
Garanti Bankası Anadolu Sohbetleri Programı için üretilmiş çeşitli il monografileri
Cari Açığı Büyüten Faktörler ve Ege Bölgesinin Potansiyelleri, EBSO Yayını, 2007
100 Soruda Küresel Kriz ve Türkiye, Alan Yayınları, 2009
Türkiye’de İs Dünyasının Örgütleri ve Yönelimleri, F.Ebert Vakfı Yayını, 2010
Ayrıca çeşitli dergi ve gazeteler de yayımlanmış bilimsel makaleler, çeşitli kongrelere sunulmuş bildiriler.